Ve? o LD Prestranek

Anketa

Kateri letni ?as vam najbolj ugaja za lov?
 

PrijavaDivji praši? je kot vrsta divjadi sestavni del  naravnega okolja v prostoru v katerem sobivamo. Upravljavci loviš? so s koncesijsko pogodbo obvezani za izvajanje vseh ukrepov upravljanja z divjadjo (odvzema in varstva) z namenom zagotovitve sožitja med divjadjo in ljudmi in za zagotovitev trajnostne rabe naravnih virov.

Na višino škod vpliva ponudba hrane v naravnem življenjskem okolju divjadi, predvsem ugodne letine gozdnega obroda. Posredni vplivi pa so odvisni tudi od vremenskih razmer predvsem od trajanja poletnih sušnih obdobij ter za?etka in trajanja snežne odeje v zimskem obdobju. Na splošno je bilo preteklo leto siromašno z naravno hrano ter pogostimi ekstremnimi vremenskimi nihanji, zlasti dolgotrajnim trajanjem sušnega obdobja v poletnih in zgodnje jesenskih mesecih. Zato se je obseg škod po divjem praši?u, kljub pove?anem odvzemu v letu 2012 nekoliko pove?al. Dejstvo je, da je divji praši? zelo prilagodljiva in impulzivna živalska vrsta, katera hitro reagira na spremembe v okolju ter izvedene ukrepe.

V spomladanskem obdobju so se na podro?ju Orehka sanirale ve?je površine travnikov, ki so jih poškodovali divji praši?i in sicer je bilo izpeljanih ve? prostovoljnih delovni akcij z brananjem in mul?enjem travinj ter sejanjem travne mešanice. Glede na stanje travinj v zgodnjem poletnem obdobju ocenjujemo, da je sanacija travne ruše v popolnosti uspela in je zagotovljen 100 % na?rtovani obseg odkosa trave.

Lastniki kmetijskih zemljiš? v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu na primeren na?in kod dober gospodar naredijo vse potrebno, da obvarujejo svoje premoženje pred nastankom škode (predvsem pravilna in ustrezna ograditev ter zaš?ita poljš?in). V ta namen uporabljajo ustrezna zaš?itna sredstva, ki jim jih zagotovimo in izvajajo druge predpisane ukrepe za prepre?evanje škode po divjadi.

Opažamo, da se s pravilno in pravo?asno uporabo ustreznih zaš?itnih sredstev škode po divjem praši?u u?inkovito prepre?i. Poleg opisanega se za prepre?itev škod po divjem praši?u, izvajajo vsi ostali ukrepi dolo?eni v Letno lovsko upravljavskem na?rtu loviš?a.

 
Delovna akcija 2013

Kot vsako leto je tudi letos potekala lovska delovna akcija v lovski družini Prestranek.  Po jutranjem zboru vseh sodelujo?ih smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina za delo pri lovski ko?i na Ravniku in druga skupina za delo pri lovski ko?i na Trešnjevi ravni. Dela so bila porazdeljena s strani skrbnikov lovskih ko?. Delalo se je na spravilu drv za zimo, košnji trave, manjših popravilih na lovskih ko?ah, ?iš?enju okolice in popravilih na elementih na periferiji ko?e. Hvala vsem za odli?no opravljeno delo.

Slike o delovnih akcijah si lahko ogledate v FOTOGALERIJI (klikni tukaj).


 
Skupni lov z LD Hrenovice
Sreda, 16 Januar 2013 10:16

V decembru 2012 smo izvedli 2.skupni lov LD Prestranek in LD Hrenovice. Zborno mesto je bilo v Orehku v ?udovitem obnovljenem domu sredi vasi. Lov se je izvajal po meji med lovskima družinama in je bil uspešen z uplenjenima divjima praši?ema in en enim jelenskim teletom, po dveh pogonih je sledil zadnji pogon v Orehku v domu. Vse skupaj je potekalo v sproš?enem vzdušju z veliko obilico humorja in lovske latinš?ine. Upajmo. da se bo tradicija nadaljevala tudi v letu 2013.

Ve? si lahko ogledate v FOTOGALERIJI (klikni tukaj).

 

 

 
Ponedeljek, 29 Oktober 2012 12:16

Tudi naša LD Prestranek ni imuna od škod, ki jih povzro?ajo divji praši?i. Ta škoda je nastala v prvi polovici meseca oktobra tik ob strnjenem naselju, ki se imenuje Orehek. Kot je razvidno se divji praši?i ne bojijo tudi naseljenih krajev. Sami lovci opažamo da je na zahodnem delu loviš?a zelo velik porast divjega praši?a.

Fotografije: Janko Nabergoj

Škrlatica 2

 


Stran 8 od 8
free pokerfree poker

Iskanje

Lovska družina Prestranek
Ulica padlih borcev 7

6258 Prestranek

© 2013 LD Prestranek. Vse pravice pridržane. All rights reserved. Fotografije in teksti na spletni strani so avtorsko delo, zato je njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja avtorjev prepovedana.