Ve? o LD Prestranek

Anketa

Kateri letni ?as vam najbolj ugaja za lov?
 

PrijavaMladi na lovskih taborih
Petek, 25 September 2015 09:22

Postojnsko Bistrika ZLD je tudi letos v za?etku septembra organizirala in izvedla tabora seznanjanja mladih z naravo in lovstvom.Taborov se je udeleilo 20 u?encev iz Osnovnih ol v Postojni, Prestranku, Pivki, Koani in Diva?i. Dvodnevni tabor za mlaje u?ence je bil organiziran v lovi?u LD Prestranek in njihovi lovski ko?i na Ravniku. Mentorji dvodnevnega tabora so bili Miroslav nidari? (LD Javornik Postojna), Tina Rupnik in Franc Krnel (LD Prestranek). Tridnevni tabor pa je bil namenjen starejim u?encem, izvajalci programa pa so bili dr. Branko Peternelj in Ljubo Stamenkovi? (LD Javornik Postojna) ter Igor Urh (LD Hrenovice). Prvo no? so prespali v lovski ko?i Golobi?evec, drugo pa v ko?i pod Koljekom. Med izvajanjem taborov so bile doseene vse predpisane teoreti?ne in prakti?ne vsebine. Tako udeleenci taborov, kot stari in mentorji so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si elijo naslednjih izvedb v prihodnjem letu. Menimo, da so take oblike izobraevanje mladih poleg ostalega tudi eden od klju?nih elementov znievanja starostne strukture ?lanstva lovske organizacije.

Slike si lahko ogledate v FOTOGALERIJI (klikni tukaj).

/

 
Furmanski praznik
Sreda, 08 Julij 2015 21:34

Ekipa LD Prestranek v sedaj e stalni sestavi Bole Franko in Jernej Versolato je na Furmanskem prazniku v Postojni 5. 7 .2015, osvojila 3. mesto v izboru kuhanja najboljega lovskega golaa.

 
Četrtek, 04 Junij 2015 22:09

V lovi?u LD Prestranek so dijaki 2.C letnika Srednje gozdarske in lesarske ole pod vodstvom profesorja Petra Boleta 20. 5. 2015 v okviru prakti?nega usposabljanja pri predmetu osnove gospodarjenja z divjadjo postavili prosto stoje?o preo nad vasjo Orehek in uredili okolico same pree.

 
Najava lovskega gosta
Četrtek, 16 Oktober 2014 05:48

V zavihek Zapisniki in obrazci je dodan nov obrazec za najavo lovskega gosta.

 


Stran 2 od 7
free pokerfree poker

Iskanje

Lovska druina Prestranek
Ulica padlih borcev 7

6258 Prestranek

© 2013 LD Prestranek. Vse pravice pridržane. All rights reserved. Fotografije in teksti na spletni strani so avtorsko delo, zato je njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja avtorjev prepovedana.